Úvod Informace o digitalizaci Katalog Botanické knihovny Katalog SIC Digitální knihovna Herbarium
Herbarium
Za obsah odpovídá:
Ing. Daniel Novák, CSc.
Mgr. Milan Skalický, Ph.D.
Spolupráce na projektu:
Katedra botaniky a fyziologie rostlin
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Herbarium

Kolektiv

Herbarium

Stručná charakteristika projektu digitalizace herbária

V roce 2009 řešilo Studijní a informační centrum ČZU v Praze, spolu s Katedrou botaniky a fyziologie rostlin Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (dále FAPPZ ČZU) projekt financovaný z Fondu rozvoje vysokých škol „Digitalizace, archivace a zpřístupnění unikátní herbářové knihovny“. Projekt byl zaměřen na digitalizaci unikátních herbářových položek - Matthioliho herbáře, Plantarum Brasiliae a dalších herbárií a systematik v Botanické knihovně Katedry botaniky a fyziologie rostlin.

Hlavním cílem projektu bylo umožnit přístup k herbářovým položkám a herbáriím nejen studentům a pedagogům ČZU v Praze, ale také ostatní pedagogické odborné veřejnosti i dalším studentům oborů biologického zaměření v ČR i v zahraničí. Digitální podobu těchto herbárií si zájemci mohou prohlížet nejen v prostorách knihovny, ale i v prostředí internetu. A to nejen na speciálních webových stránkách vytvořených pro potřeby digitální zemědělské knihovny, ale některé z nich po schválení příslušné odborné komise i prostřednictvím celostátního uznávaného projektu Manuscriptorium.

Pro vlastní digitalizaci bylo využito stávajícího pracoviště umístěného na SIC ČZU, které bylo vybaveno z finanční dotace kapitálového projektu FRVŠ 1557/2007. Na kvalitním barevném knižním skeneru PS5000C s přítlačným sklem (plocha snímání 297 mm x 432 mm, až 600 dpi, osvětlení zajišťují dvě fluorescentní lampy do tvaru „U“) byly digitalizovány jak herbářové položky, tak unikátní knihy v základním rozlišení 400 DPI.

Špičkové digitalizační vybavení je dobrým základem. Pokud však mělo být dosaženo kvalitních výsledků digitalizace, bylo nutné správně používat celou řadu dalších technologických nástrojů. Jedná se především o technologie pro pořizování a ukládání doprovodných textových dat (bibliografické popisy dokumentů, herbářových položek, popisy stránek nebo plné texty dokumentů). Dále to byly technologie pro prezentaci pořízených dat, které umožnily vytvořit vhodné uživatelské rozhraní - od vytvoření prosté elektronické vazby až po zařazení sofistikovaných rešeršních nástrojů (on-line či off-line). A velmi důležité je také zajištění archivace a dlouhodobé životnosti dat (používání formátů, které mají z principu maximální životnost, zajištění kontroly fyzického stavu datových nosičů apod.).

Při řešení některých z těchto úkolů jsme upřednostnili osvědčenou spolupráci s profesionály. Pro účely tohoto projektu byl vyvinut firmou Aip Beroun s.r.o. specializovaný software Herbarium-Edit 1.0, který slouží pro popis textových dat ve formátu XML s možností tvorby rejstříků a fulltextového vyhledávání v naskenovaných herbářových položkách. Jedná se o aktulizovanou verzi programu, který byl poprvé použit v pilotním projektu digitalizace základního botanického díla C. Linné (1753): Species Plantarum a dále při tvorbě Digitální zemědělské knihovny. Linného Species Plantarum a dalších 62 knih se zemědělskou tématikou bylo digitalizováno v rámci řešení projektů FRVŠ 616/2005, 600/2007. Výsledky těchto projektů mohou čtenáři ocenit v databázi Manuscriptorium, kde je dostupná celá digitalizovaná kniha (Linné), a dále především v databázi zemědělské digitální knihovny ČZU v Praze, kde lze v těchto publikacích i vyhledávat v závislosti na podrobnosti zpracování fulltextového vyhledávání.

Součástí řešení projektu „Digitalizace, archivace a zpřístupnění unikátní herbářové knihovny“ bylo také zabezpečení archivace unikátních herbářových položek. Archivace umožní využít tyto herbářové položky jako srovnávací materiál i pro další generace botaniků. Archivace je zajištěna ve specializovaných prachotěsných archivních herbářových boxech české firmy Charvát s.r.o. Financování proběhlo s podporou Katedry botaniky a fyziologie rostlin ČZU a částečně FRVŠ.

Konkrétní výstupy tohoto projektu byly široké veřejnosti zpřístupněny ve zkušebním provozu v prosinci 2009 a od 1. 1. 2010 je databáze plně funkční. Databázi „Herbarium“ bude spravovat Studijní a informační centrum ČZU v Praze, a centrálním přístupovým bodem jsou tedy jeho webové stránky, konkrétně odkaz „Herbarium“. V první etapě je zpracováno přes 1700 herbářových položek a digitalizovaných knih a na 10 knih s tématikou vztahující se k herbářům a systematické botanice. V herbářových položkách lze vyhledávat podle 9 různých kritérií (český název a vědecký název druhu, naleziště a locality, čeleď a familia země, stanoviště, sběratel).

Věříme, že výsledky řešení projektu „Digitalizace, archivace a zpřístupnění unikátní herbářové knihovny“ budou zajímavé nejen pro studenty a pedagogy, ale i pro další zájemce z řad odborné veřejnosti i knihovníků.

Řešitelé děkují všem zúčastněným na projektu, zejména pak studetům !!!

Tento projekt byl podpořen Fondem rozvoje vysokých škol 616/2005, 1557/2007, 600/2007, 1261/2009 a výzkumným záměrem MŠMT 6046070901.


 
page foot